Psycholog

 


Nazywam się Rafał Krotowski-Cacha, studiowałem psychologię na Uniwersytecie Gdańskim i na Uniwersytecie Karola w Pradze (Republika Czeska), studia ukończyłem w roku 2003. Miałem zaszczyt znaleźć się w grupie 5 procent najlepszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego, a w trakcie studiów udało mi się zdobyć liczne nagrody i stypendia (nagrody rektora Uniwersytetu Gdańskiego, stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Ministra edukacji Narodowej i Sportu).


Oferuję:

 


- psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży


- psychoterapię par i małżeństw


- psychoterapię rodzin


- coaching